Observatorio Municipal

Foro del Observatorio Municipal

Pot enviar la seua consulta a om@fvmp.org, en un termini de 48 hores es contestarà al correu electrònic.
En aquest espai es faran públiques consultes i respostes agrupant per temes i qüestions d'interés.