Legislació

Ajudes i subvencions

4 Febrer, 2020

Vicepresidència Segona i Conselleria d’Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica

Es convocaran pròximament les ajudes de lloguer d’habitatge i ajudes al lloguer dirigides als joves, corresponent a l’exercici 2020. Així mateix, des de la Direcció General d’Emergència Habitacional, Funció Social de l’Habitatge i Observatori de l’Hàbitat i la Segregació Urbana es continuarà amb la línia d’ajudes de concessió directa per a atendre situacions de vulnerabilitat econòmica per a evitar la pèrdua d’habitatge. (més…)

29 Gener, 2020

Conselleria d’Educació, Cultura i Esport

RESOLUCIÓ de 30 de desembre de 2019, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoca la concessió de subvencions destinades a finançar la reforma i modernització d’instal·lacions i equipament d’espais escènics existents en 2020. (més…)

20 Gener, 2020

Institut Valencià de Competitivitat Empresarial

RESOLUCIÓ de 8 de gener de 2020, del president de l’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE), per la qual es convoquen ajudes per a projectes d’inversió
per a la millora, modernització i dotació d’infraestructures i serveis en polígons, àrees industrials i enclavaments tecnològics, a càrrec del pressupost de l’exercici 2020. (més…)

20 Gener, 2020

Institut Valencià de Competitivitat Empresarial

RESOLUCIÓ de 8 de gener de 2020, del president de l’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE), per la qual es convoquen ajudes per a l’execució de mesures d’estalvi i eficiència energètica en els sistemes d’enllumenat públic exterior existent als municipis de la Comunitat Valenciana, a càrrec del pressupost de l’exercici 2020. (més…)

10 Gener, 2020

Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències

Resolució de 18 de desembre de 2019, del director de l’Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències, per la qual s’adjudiquen, per a l’exercici 2019, subvencions per al finançament de les despeses de mitjans materials destinats als ajuntaments de la Comunitat Valenciana que disposen de cos de la policia local. (més…)

17 Desembre, 2019

Conselleria d’Educació, Cultura i Esport

RESOLUCIÓ de 5 de desembre de 2019, de la Direcció General d’Esport, per la qual es convoquen subvencions destinades a la millora, ampliació o reparació d’instal·lacions esportives en municipis de la Comunitat Valenciana per a l’exercici 2020 (més…)

25 Novembre, 2019

MINISTERI DE CULTURA I ESPORT

Extracte de la resolució, de 14 de novembre de 2019, de la Presidència del Consell Superior d’Esports, per la qual es convoquen ajudes a les Corporacions Locals l’any 2019 per a l’execució d’infraestructures esportives i dotació d’equipaments esportius per a camps de futbol. (més…)

31 Octubre, 2019

Conselleria d’Educació, Cultura i Esport

RESOLUCIÓ de 25 d’octubre de 2019, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport per la qual es convoquen per al 2019 les subvencions destinades a la difusió, promoció i foment del patrimoni de la Comunitat Valenciana declarat per la UNESCO patrimoni mundial o immaterial de la humanitat (més…)

17 Octubre, 2019

LABORA Servei Valencià d’Ocupació i Formació

Resolució de 14 d’octubre de 2019, del director general de LABORA Servei Valencià d’Ocupació i Formació, per la qual es convoquen per a l’exercici 2019 les subvencions destinades a finançar plans extraordinaris d’ocupació als municipis afectats pels danys produïts pel temporal de pluges, fenòmens costaners i vents ocorregut a la Comunitat Valenciana entre l’11 i el 14 de setembre de 2019, en aplicació de l’Acord de 20 de setembre de 2019, del Consell, i de l’Ordre 8/2016, de 7 de juliol, de la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball

(més…)

16 Octubre, 2019

Ajudes DANA

Decret 201/2019, de 4 d’octubre, del Consell, d’aprovació de les bases reguladores i del procediment de concessió directa d’ajudes urgents al lloguer d’habitatge a les persones i unitats de convivència residents en els municipis afectats pels danys produïts pel temporal de pluges, fenòmens costaners i vents ocorregut a la Comunitat Valenciana entre l’11 i el 14 de setembre de 2019.