Àrea 5
COMISSIÓ DE MODERNITZACIÓ DE L'ADMINISTRACIÓ, NOVES TECNOLOGIES, TELECOMUNICACIONS, FORMACIÓ I ASSESSORAMENT JURÍDIC

Presentació

 

  • Les comissions de treball són fòrums de debat, vius, participatius i amb capacitat propositiva als òrgans de govern federatius.
  • L’elaboració d’estudis, informes i dictàmens, tots aquests de caràcter consultiu, no executiu ni vinculant, així com en la formulació de propostes sobre qüestions directament relacionades amb els fins de la Federació.
  • Les qüestions que, per raó de la matèria, tinga atribuïda la seua competència per a l’estudi a més de totes aquelles que pogueren ser-los atribuïdes expressament pels òrgans de govern de la Federació.
  • Adoptar els corresponents acords que, per mitjà del titular de la Secretaria General, es traslladaran a la Junta de Portaveus per a la seua oportuna aprovació, si és procedent, excepte en el cas en què actuen per delegació expressa d’aquesta última.

Estructura

President/a

Secretari/ària

Coordinador/a

 Un vocal designat per cada un dels grups polítics present en els òrgans de govern.

Un representant designat per la Comissió de Mancomunitats

* Podran assistir como a invitats/des, representants de qualsevol Administració Pública i personal tècnic que per a açò foren requerits.

 * Assistida por un tècnic de l’FVMP

El president de l’FVMP designarà els/les presidents/es de cada Comissió, de conformitat amb la proposta i l’acord aconseguit per la Junta de Portaveus de l’FVMP.

El president de cada Comissió designarà a la resta de membres.

 

Componentes

LUIS FRANCISCO LÓPEZ YEVES

PRESIDENTE
VENTA DEL MORO

JACINTA RUBIO RODRIGO

COORDINADOR
XERACO

TANIA BAÑOS MARTOS

SECRETARIO
VALL D’UIXO

FRANCISCO MICÓ

SECRETARIO TÉCNICO

JOSE DAVID PÉREZ PATIÑO

VOCAL
PILAR DE LA HORADADA

DAVID BAVIERA CLIMENT

VOCAL
TORRENT

CARLOS GIL SANTIAGO

VOCAL
BENAVITES

VICENTE CALATAYUD MOLTÓ

VOCAL
GODELLA

FELIP HERNÁNDIS SANCHO

VOCAL
ALBALAT DE LA RIVERA

VICENTE PALLARÉS RENAU

MANCOMUNIDADES
SANT JOAN DE MORÓ