Àrea 3
COMISSIÓ DE BENESTAR I INTEGRACIÓ SOCIAL, SERVEIS COMUNITARIS, SANITAT, CONSUM, PARTICIPACIÓ, IGUALTAT I DRETS DE LA CIUTADANIA

Presentació

 

  • Les comissions de treball són fòrums de debat, vius, participatius i amb capacitat propositiva als òrgans de govern federatius.
  • L’elaboració d’estudis, informes i dictàmens, tots aquests de caràcter consultiu, no executiu ni vinculant, així com en la formulació de propostes sobre qüestions directament relacionades amb els fins de la Federació.
  • Les qüestions que, per raó de la matèria, tinga atribuïda la seua competència per a l’estudi a més de totes aquelles que pogueren ser-los atribuïdes expressament pels òrgans de govern de la Federació.
  • Adoptar els corresponents acords que, per mitjà del titular de la Secretaria General, es traslladaran a la Junta de Portaveus per a la seua oportuna aprovació, si és procedent, excepte en el cas en què actuen per delegació expressa d’aquesta última.

Estructura

President/a

Secretari/ària

Coordinador/a

 Un vocal designat per cada un dels grups polítics present en els òrgans de govern.

Un representant designat per la Comissió de Mancomunitats

* Podran assistir como a invitats/des, representants de qualsevol Administració Pública i personal tècnic que per a açò foren requerits.

 * Assistida por un tècnic de l’FVMP

El president de l’FVMP designarà els/les presidents/es de cada Comissió, de conformitat amb la proposta i l’acord aconseguit per la Junta de Portaveus de l’FVMP.

El president de cada Comissió designarà a la resta de membres.

 

Componentes

JAUME PERIS PASCUAL

PRESIDENTE
ONTINYENT

VALLIVANA MURGUI ORTEGA

COORDINADOR
LLÍRIA

OSCAR NAVARRO TORRES

SECRETARIO
POLINYÀ

JULIA COLOMER

SECRETARIO TÉCNICO

Mª ASUNCIÓN PARIS QUESADA

VOCAL
SAN VICENTE DEL RASPEIG

NOELIA ALBEROLA ELENA

VOCAL
TAVERNES DE LA VALLDIGNA

Mª GEMA DOMÍNGUEZ VERA

VOCAL
VALL D’UIXO

YANETH LUCÍA GIRALDO JIMÉNEZ

VOCAL
ALICANTE

MÓNICA CAPARRÓS

VOCAL
SAGUNTO

JOAN MIQUEL GARCÉS FONT

MANCOMUNIDADES
XALÓ